Flaga i godło Polski

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku w czerwcu 2024 r. pozyskał dotację z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 31 250,00 zł, z czego kwota dofinansowania to 25 000,00 zł oraz wkład własny finansowy to 6 250,00 zł.

Przyznane środki zostaną przeznaczone na realizację usługi remontowo-adaptacyjnej jadalni: położenie nowych płytek podłogowych, pomalowanie ścian, wymiana oświetlenia. Ponadto zostaną zakupione nowe stoliki i krzesła, sprzęt AGD, zastawa stołowa i sztućce.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.