Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski2023-12-29T17:42:34+01:00

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Zofia Mikulec (kl. VIII) – przewodnicząca

Radosław Pogwizd (kl. VI) – zastępca przewodniczącej

Emilia Cedzidło (kl. V) – skarbnik

Martyna Witecka (kl. IV) – sekretarz

Natalia Jarek (kl. VII) – członkini.

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pani Barbara Kościółek.