Dodatkowe dni wolne w Szkole Podstawowej w Czarnym Potoku od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w r. szk. 2023/2024

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ustala, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców Szkoły oraz Samorząd Uczniowski, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 w wymiarze 8 dni w podanym niżej terminie:
  • 2 i 3 listopada 2023 r. – dni po święcie Wszystkich Świętych
  • 2 stycznia 2024 r. – dzień po Nowym Roku
  • 2 maja 2024 r. – długi weekend majowy
  • 14, 15, 16 maja 2024 r. – egzamin ósmoklasisty (dni wolne dla uczniów klas I-VII)
  • 31 maja 2024 r. – dzień po święcie Bożego Ciała.