Zespół Regionalny „Czarny Potoczek” kultywuje tradycję lachowską.

Zespół powstał w roku szkolnym 2008/2009. Jego założycielami byli: Pani Dyrektor Halina Setlak, Pan Mirosław Hejmej oraz Pani Marta Cedzidło (instruktorzy). „Czarny Potoczek” zorganizowany jest w ramach Szkółki Muzykowania Ludowego prowadzonej przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu. Do Zespołu należą dzieci z klas I-III – oni uczestniczą w cotygodniowych zajęciach; w występach biorą często udział również uczniowie klas starszych. W ciągu 10 lat w Zespole tańczyło i śpiewało 100 uczniów!

Dzięki Zespołowi dzieci „na żywo” zapoznają się z bogactwem kultury lachowskiej. Uczą się tradycyjnych przyśpiewek i tańców. Z wielką pasją kultywują lachowskie tradycje naszej miejscowości.

W regionalnych strojach uświetniają swoimi występami wiele szkolnych uroczystości. Występują także na gminnych imprezach – Kwitnięciu Jabłoni oraz Owocobraniu, na których pięknie wyróżniają się na tle zespołów góralskich, świadcząc o różnorodności polskiej kultury. Zespół „Czarny Potoczek” występował także podczas obchodów 700-lecia Wsi Czarny Potok oraz podczas Festynu Parafialnego w Czarnym Potoku. Brał również udział w Piknikach i Festynach Rodzinnych zorganizowanych w Olszanie, w Tylmanowej i Ochotnicy Górnej oraz w Koncertach charytatywnych w Szczereżu i w Łącku.

“Czarny Potoczek” ponadto uświetniał prymicje, które odbywały się w kościele parafialnym w Czarnym Potoku. Uczniowie ubrani w stroje regionalne wprowadzali księdza prymicjanta do kościoła w pięknym wieńcu oraz uczestniczyli w uroczystej Mszy Prymicyjnej.

Dzieci z Zespołu udzielały również wywiadu w RDN Nowy Sącz. „Czarny Potoczek” brał udział w Małopolskim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Regionalnych zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty. A z okazji 10-lecia swojego powstania – w r. szk. 2018/2019 – nagrał płytę „Przez potocką wieś” ze swoimi pieśniami i piosenkami ludowymi oraz przyśpiewkami w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu. Wydanie płyty zawdzięczamy Panu Markowi Kwiatkowskiemu Staroście Nowosądeckiemu oraz Panu Krzysztofowi Szewczykowi Dyrektorowi Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu.

Zespół stał się już rozpoznawalną wizytówką Czarnego Potoku, z którego dumni są mieszkańcy wsi. Z funduszu sołeckiego wspomagają Zespół finansowo w zakupie strojów regionalnych.

Zdjęcia z występów w latach 2008/2009 – 2018/2019 obejrzeć można w dokumencie (pdf 12,1 MB) Czarny Potoczek w latach 2008-2019