PIERWSZA SZKOŁA

Trudno ustalić dokładną datę powstania pierwszej szkoły w Czarnym Potoku. Początkowo była to niewątpliwie szkoła parafialna, w której uczył organista. Natomiast szkoła państwowa istniała już w 1870 r. Pierwszymi nauczycielami, których nazwiska zamieszczone są w kronice szkolnej byli: Kozłowski (1879), Józef Szewczyk (1884) i Jakub Szmul (1887). Następnie w 1894 r. rozpoczęła pracę jako nauczycielka w Czarnym Potoku Wiktoria Wiśniewska, która była również założycielką kółka rolniczego, czytelni i biblioteki. Sama uczyła ona cztery klasy, do których uczęszczało ponad sto dzieci z Czarnego Potoka, Jastrzębia, Jadamwoli i Szczereża. Ponieważ Wiktoria Wiśniewska swoją długoletnią pracą na rzecz Czarnego Potoka i okolicznych wsi zasłużyła sobie na szacunek i uznanie, Jej uczniowie w dowód pamięci postawili granitowy pomnik, w którym spoczywa. Obecnie Jej grobem opiekują się uczniowie naszej szkoły.

BUDYNEK SZKOŁY

We wrześniu 1959 r. dzieci po raz pierwszy rozpoczęły naukę w nowo wybudowanej szkole – budynek został oddany do użytku 23 VII 1959 r. Jednakże obiekt ten, po kilkudziesięciu latach, nie zapewniał już wystarczających warunków do nauki i pracy. Podobnie przedszkole, mieszczące się w prawie stuletnim budynku nie zaspokajało potrzeb dzieci.

Następnie w 1989 r. stanowisko dyrektora objęła pani Antonina Stępniowska, która kierowała Szkołą Podstawową, a od 01.09.2004 r. Zespołem Szkolno-Przedszkolnym przez 19 lat. Pani dyrektor Antonina Stępniowska wraz z całym środowiskiem podjęła starania o budowę nowego obiektu szkolnego. Budynek ten, dzięki przychylności wójta gminy Łącko pana Franciszka Młynarczyka oraz radnych gminnych, został oddany do użytku w 2004 r. Mieszczą się w nim: Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe. Poświęcenie nowego budynku odbyło się 26 VI 2004 r.  Dokonał go biskup Diecezji Tarnowskiej ks. Stanisław Budzik. W uroczystości tej uczestniczyło wielu znakomitych gości, m. in.: poseł na Sejm Kazimierz Sas, prof. dr. hab. Bolesław Faron, władze gminy na czele z wójtem Franciszkiem Młynarczykiem, władze oświatowe, przedstawiciele duchowieństwa, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Dawny budynek szkoły, który następnie został odremontowany i przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, mieści obecnie Warsztaty Terapii Zajęciowej.

DYREKTORZY

W „Kronice Szkolnej” założonej w 1894 r. przez nauczycielkę Panią Wiktorię Wiśniewską zapisane są następujące nazwiska dyrektorów (lub kierowników) Szkoły Podstawowej w Czarnym Potoku:

 • 31.08.1894 r. – 11.09.1927 r. – Wiktoria Wiśniewska (nauczycielka stała)
 • 12.09.1927 r. – 17.01.1928 r. – Czesława Wójcicka (nauczycielka kontraktowa)
 • 18.01.1928 r. – 31.07.1931 r. – Maria Wilkowiczówna (nauczycielka etatowa)
 • 01.08.1931 r. – czerwiec 1935 r. – Stanisław Siegel (kierownik)
 • czerwiec 1935 r. – styczeń 1944 r. – Tomasz Zwoliński (kierownik)
 • styczeń 1944 r. – czerwiec 1945 r. – Stanisław Zembura (kierownik)
 • wrzesień 1945 r. – sierpień 1946 r. – Stanisław Papierz (kierownik)
 • wrzesień 1946 r. – luty 1959 r. – Józef Stefański (kierownik)
 • luty 1959 r. – sierpień 1965 r. – Stanisława Migacz – od r. 1962 po mężu Zaręba (kierownik)
 • 01.09.1965 r. – 31.08.1989 r. – Jan Wójcik (kierownik, później dyrektor)
 • 01.09.1989 r. – 31.08.2008 r. – Antonina Stępniowska (dyrektor)
 • 01.09.2008 r. – 31.08.2023 r. – Halina Setlak (dyrektor)
 • od 01.09.2023 r. – Janina Bochniarz (dyrektor).

TRADYCJE SZKOŁY

Do tradycji szkoły i przedszkola należy organizowanie stałych uroczystości. Na wiele z nich zapraszani są znakomici goście. W wielu uczestniczą rodzice uczniów, którzy często także włączają się w ich organizowanie.

W ceremoniale szkoły do najważniejszych uroczystości należą: Rozpoczęcie roku szkolnego i Ślubowanie uczniów klasy I – z udziałem rodziców pierwszoklasistów, obchody Dnia Komisji Narodowej, na które – od 2008 r. – zapraszani są wszyscy emerytowani nauczyciele i pracownicy obsługi szkoły i przedszkola w Czarnym Potoku oraz Dzień Matki z udziałem wszystkich mam naszych uczniów.

Natomiast w przedszkolu najważniejszymi uroczystościami są: Dzień Przedszkolaka oraz Dzień Matki i Ojca z udziałem rodziców dzieci przedszkolnych, a także Dzień Babci i Dziadka, w którym biorą udział babcie i dziadkowie naszych przedszkolaków.

Ponadto dla całej społeczności szkolnej i przedszkolnej organizowana jest Wigilia oraz Wielkanoc.