Nauczyciele pracujący w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w r. szk. 2023/2024:
 • mgr Janina Bochniarz – Dyrektor szkoły, język polski (V)

 • dr hab. inż. Marek Aleksander – fizyka
 • mgr Ewa Aleksander-Obrzut – matematyka, informatyka, zespół dydaktyczno-wyrównawczy z matematyki (VIII), wychowawstwo kl. IV
 • mgr Marta Cedzidło – edukacja wczesnoszkolna (III), plastyka, muzyka (IV NI), zajęcia rozwijające („Czarny Potoczek”), wychowawstwo kl. III
 • mgr Aneta Gaborek – historia (V, VI, VII, VIII), biblioteka, pedagog specjalny (w szkole i przedszkolu), wychowawstwo kl. V
 • mgr Magdalena Gołaszewska surdologopedia
 • mgr Iwona Gucwa – język niemiecki, świetlica
 • mgr Mirosław Hejmej – muzyka
 • ks. mgr Krzysztof Klimczak – religia (II, III, IV, V, VIII)
 • mgr Paulina Klimeknauczyciel wspomagający, rewalidacja
 • mgr Kinga Koszut – edukacja wczesnoszkolna (I), historia (IV), zespół dydaktyczno-wyrównawczy ( I-III), wychowawstwo kl. I
 • mgr Barbara Kościółek – przyroda, biologia, geografia, technika, matematyka (IV NI), informatyka (IV NI), wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia rozwijające zainteresowania (IV, V, VI, VIII), zespół dydaktyczno-wyrównawczy z matematyki (IV-VII), wychowawstwo kl. VII
 • mgr Urszula Kowal – język polski (IV, VI, VII, VIII), zespół dydaktyczno-wyrównawczy z j. polskiego (IV-VIII), zajęcia dodatkowe z nauki j. polskiego dla uczennicy, która powróciła z zagranicy
 • mgr Elżbieta Krawczyk – edukacja wczesnoszkolna (II), zajęcia rozwijające (I-III), zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, świetlica, wychowawstwo kl. II
 • mgr Anna Król – religia (przedszkole, I, VI, VII)
 • mgr Jacek Kwit – doradztwo zawodowe
 • mgr Jan Mrówka – wychowanie fizyczne, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawstwo kl. VI
 • mgr Barbara Myjak – język angielski, zespół dydaktyczno-wyrównawczy z j. angielskiego (VIII), wychowawstwo kl. VIII
 • mgr Ewelina Pogwizd – wychowanie przedszkolne, logopedia (szkoła i przedszkole), świetlica
 • mgr Anna Ukleja – wychowanie przedszkolne
 • mgr Katarzyna Wierzbicka-Słowik – psycholog
 • mgr Danuta Wyrostek – chemia
 • mgr Anna Pogwizd