Nasza szkoła wzięła udział w projekcie pn. „Energia z natury – kampania informacyjno-promocyjna w Gminie Łącko”

Logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Zadanie jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego inwestycje i inicjatywy podejmowane przez Gminę Łącko w zakresie m.in. odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska i ekologii.

Ponadto uczniowie gminy Łącko objęci zostali warsztatami ekologicznymi. Celem tych zajęć było podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w zakresie odnawialnych źródeł energii wśród młodych mieszkańców Gminy.

W czwartek 5 października uczniowie naszej szkoły, w czterech grupach: klasy 1-2, 3-4, 5-6 oraz 7-8, wzięli udział w zajęciach w zakresie tematyki dotyczącej OZE, w szczególności zajęcia dotyczyły takich zagadnień, jak:
  1. Energia słoneczna
  2. Energia wiatrowa
  3. Energia z wody
  4. Wodór
  5. Mój dom –,,efektywny” czy nie?
  6. Co to efektywność energetyczna?
  7. OZE w moim domu
Również w czwartek 12 października uczniowie kl. IV – VIII wzięli udział w warsztatach ekologicznych pn. „Naturalnie EKO”.
Uczniowie kl. IV i V przygotowali łapacze snów wykorzystując włóczkę, tasiemki, koraliki i pióra. Uczniowie kl. VI, VII i VIII wykonali ekologiczne torby. Farbami lub flamastrami udekorowali torby wielorazowego użytku.
Efekty prac uczniów były wspaniałe.