Nasza szkoła realizuje następujące programy opracowane z inicjatywy Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

Nie pal przy mnie, proszę – klasa I-III

Główne cele programu:

 • uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia,
 • kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowe,
 • uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia,
 • uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związanego z biernym paleniem,
 • wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

„Bieg po zdrowie” – klasa IV

Główne cele programu:

 • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
 • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
 • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

„Trzymaj formę” – klasy V-VIII

Główne cele programu:

 • pogłębienie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka,
 • kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną,
 • dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

„Wybierz życie – pierwszy krok” – kl. VIII

Główne cele programu to:

 • zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu,
 • podniesienie świadomości o czynnikach zwiększających ryzyko raka szyjki macicy,
 • motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie,
 • przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym,
 • dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne,
 • zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego,
 • zwiększenie świadomości na temat zagrożeń płynących z czynnego i biernego tytoniu,
 • kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich,
 • kształtowanie postaw asertywnych związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie, w tym unikanie zachowań ryzykownych dla zdrowia.