Rady Rodziców2023-12-30T19:14:17+01:00

RADY RODZICÓW

PRZEDSZKOLE

Rada Oddziałowa Rodziców:

1. Angelika Bogal – przewodnicząca
2. Sylwia Patynowska – zastępca przewodniczącej
3. Anna Stachoń – skarbnik

SZKOŁA

Rada Rodziców:
1. Natalia Górlińska – przewodnicząca
2. Marzena Dzięciołowska – zastępca przewodniczącej
3. Karolina Koszut – skarbnik
4. Agnieszka Mikulec – sekretarz
Komisja Rewizyjna:
1. Karolina Cycoń
2. Dorota Tatara
3. Marzena Postrożny
4. Agnieszka Łacny