logo - Małopolska

Kolejny raz z rzędu ruszył w naszej Gminie projekt „Już pływam”. Projekt ten jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Nasza szkoła również przystąpiła do tego projektu. Głównym założeniem projektu jest to, że dzieci nabędą podstawowych umiejętności pływackich i czas wolny będą spędzać aktywnie i z rozwagą.  Mamy nadzieję, że dzięki zajęciom polepszy się kondycja i ogólna sprawność fizyczna dzieci. Projekt jest szansą na zidentyfikowanie talentów sportowych, upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocji Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu.