Harmonogram pracy świetlicy w roku szkolnym 2023/2024:


poniedziałek

11.30-12.30 – p. Elżbieta Krawczyk
12.30-13.30 – p. Ewelina Pogwizd

wtorek
11.30-14.30 p. Elżbieta Krawczyk

środa
12.3013.30 – p. Kinga Koszut

czwartek
12.30 – 13.30 – p. Ewelina Pogwizd

piątek
11.30-14.30 – p. Iwona Gucwa


Informacja na temat pracy świetlicy:

1. Świetlica jest czynna codziennie po lekcjach uczniów klasy I, II i/lub III (po lekcjach klasy, która danego dnia jako pierwsza kończy zajęcia szkolne).
2. Dziecko może być odbierane ze świetlicy przez rodzica lub upoważnioną przez niego osobę (upoważnienie pisemne).
3. Dziecko może opuszczać świetlicę samodzielnie.
4. Świetlica nie bierze odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosi się do świetlicy po lekcjach.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Czarnym Potoku w r. szk. 2023/2024 można uzyskać u kierownika świetlicy – pani Elżbiety Krawczyk lub pozostałych nauczycieli pracujących w świetlicy.