Logo SKS

Nasza szkoła przystąpiła do Programu Szkolny Klub Sportowy. Głównym jego celem jest upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży. Uczestnicy korzystają z dodatkowych, pozalekcyjnych i bezpłatnych zajęć sportowych, prowadzonych przez nauczyciela wychowania fizycznego (dwa razy w tygodniu po 60 min.). Program Szkolny Klub Sportowy to ogromna różnorodność proponowanych zajęć i możliwość spędzenia czasu wolnego w atrakcyjny sposób.