„Urodziłem się na Sądecczyźnie, w oddalonym od powiatowego miasta o 24 kilometry Czarnym Potoku, który leży nieopodal Łącka (…).” Tak pisze w swojej wspomnieniowej książce pt. „Powrót do korzeni. Nowy” nasz wybitny rodak Bolesław Faron, historyk literatury, krytyk literacki, wieloletni wykładowca akademicki, minister oświaty i wychowania w latach 1981-1985.

Uczniowie klas IV-VIII naszej szkoły mieli okazję spotkać się z Panem Profesorem w czwartek 29 lutego w CKiEM w Łącku.

Profesor bardzo ciekawie mówił o swoim życiu, edukacji, a także o karierze naukowej i swojej fascynacji twórczością Władysława Orkana. Wspomnienia z czasów okupacji i rzeczywistości powojennej przeplatał interesującymi anegdotami. Nasz gość krótko przedstawił także twórczość lokalnych poetów, których utwory znalazły się w wydanych przez Profesora dwóch antologiach poezji twórców sądeckich („Poeci Sądecczyzny. Antologia” i „Nowe wiersze poetów sądeckich”).
Wydarzenie zostało zorganizowane przez przez Wójta Gminy Łącko, Gminną Bibliotekę Publiczną w Łącku i Gminny Ośrodek Kultury w Łącku.