Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Potoku informuje, że od dnia 12.02.2024 r. do dnia 08.03.2024 r. trwa rekrutacja dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Czarnym Potoku na rok szkolny  2024/2025.

Rodzice dzieci zamieszkałych na terenie wsi Czarny Potok składają do dyrektora „Zgłoszenie”, natomiast rodzice dzieci zamieszkałych w innych niż Czarny Potok miejscowościach składają do dyrektora „Wniosek”.

Formularze „Zgłoszenia” i „Wniosku” można pobrać u dyrektora ZSP w Czarnym Potoku lub tutaj:

Rekrutacja do klasy I – Zgłoszenie (docx)

Rekrutacja do klasy I – Wniosek (docx)

 

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Potoku ogłasza rekrutację dzieci do Przedszkola Samorządowego w Czarnym Potoku na rok szkolny  2024/2025. Rekrutacja dotyczy dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Łącko.

Wnioski (z oświadczeniami) należy składać w terminie od 12 lutego 2024 r. do 08 marca 2024 r. u wychowawców przedszkola. Formularze Wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola oraz stosownych Oświadczeń można pobrać w Przedszkolu Samorządowym w Czarnym Potoku lub tutaj:

Wniosek o przyjęcie do przedszkola (docx)

Oświadczenie o wielodzietności (docx)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (docx)

Oświadczenie o pracy lub nauce rodziców/ rodzica (docx)

Oświadczenie – Przedszkole w pobliżu miejsca pracy (docx)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (docx)

Postępowanie rekrutacyjne trwa od 11.03.2024 r. do 15.03.2024 r.