W ciągu roku szkolnego 2023/2024 w naszej szkole podejmowane były różnorodne działania mające na celu kształtowanie wśród uczniów umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu.

Zwracaliśmy przede wszystkim uwagę na zapobieganie uzależnieniom od urządzeń telekomunikacyjnych oraz na problem cyberprzemocy. Przypominaliśmy zasady, jak chronić swoją prywatność w Internecie oraz jak bezpiecznie korzystać z informacji, które znajdziemy w sieci. Mówiliśmy, gdzie szukać pomocy w razie potrzeby.

Uczniowie na lekcjach informatyki oraz zajęciach z wychowawcą oglądali filmy edukacyjne poświęcone tej tematyce.

Wzięli również udział w lekcjach online przygotowanych przez Polskie Centrum Programu „Safer Internet”:

  • dzieci z klas I-III uczestniczyły w lekcji pt. “Sieciaki – poznaj bezpieczny internet!” (25 marca 2024 r.),
  • uczniowie klas IV-VI wzięli udział w lekcji pt. „ Co mogę zrobić i jak reagować?” (22 marca 2024 r.),
  • siódmoklasiści i ósmoklasiści uczestniczyli w lekcji pt. „ Digital Wellbeing – równowaga między online a offline” (27 lutego 2024 r.).

Ponadto uczniowie klas IV-VIII na lekcjach informatyki wykonywali prace związane z bezpieczeństwem w sieci:

  • klasa IV odczytała zaszyfrowane Sieciakowe Zasady Ekranowe,
  • klasa V wykonała prezentację w programie PowerPoint,
  • klasa VI utworzyła quizy w Scratchu,
  • klasa VII wykonała plakaty w programie GIMP,
  • klasa VIII utworzyła test w języku C++.