W poniedziałek 22 kwietnia 2024 r. w naszym Zespole już po raz piąty odbył się konkurs „EKO – MODA”.

Obecna edycja adresowana była do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Łącko. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych: kat. I – dzieci 3- 4 letnie oraz kat. II – dzieci 5-6 letnie.

Celem konkursu było:

 • propagowanie wśród dzieci zachowań proekologicznych mających na celu zmniejszenie ilości wytwarzania przez ludzi odpadów,
 • uwrażliwienie dzieci na potrzebę segregacji i przetwarzania śmieci,
 • wykorzystanie dziecięcej kreatywności do przekazania idei ponownego wykorzystania śmieci,
 • atrakcyjny sposób spędzania czasu wolnego podczas wykonywania kreacji,
 • stworzenie rodzicom możliwości integrowania się ze swoimi dziećmi poprzez wspólną rozmowę, pracę i zabawę,
 • zabawa w pokaz mody – rozwijanie umiejętności prezentowania własnych dokonań.

Do konkursu na najciekawszy strój przystąpiło 14 uczestników z dziewięciu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych gminy Łącko. Sala gimnastyczna naszej szkoły zamieniła się w prawdziwy wybieg dla modeli i modelek. Wiosenna dekoracja zachwycała, widownia dopisała. Uczestnicy, prezentowali stroje idąc w rytm muzyki po czerwonym dywanie. Każdej prezentacji towarzyszył podziw widowni i gromkie brawa.  Wszyscy uczestnicy przygotowali opisy swoich kostiumów, które zostały głośno odczytane w trakcie prezentacji. Dodały one jeszcze większej atrakcyjności i blasku poszczególnym prezentacjom.

Uczniowie i dzieci przedszkolne wraz ze swoimi rodzicami i nauczycielami bawili się fantastycznie w projektantów mody, jednocześnie uczyli się nawyków proekologicznych. Stroje zostały wykonane z materiałów podlegających recyklingowi, takich jak: papier, plastik, aluminium, płyty CD. Kreacje były kolorowe, lekkie i efektowne. Uczestnicy udowodnili, że ich inwencja twórcza oraz wyobraźnia nie zna granic. Stroje, jakie przygotowali, wymagały nie tylko pomysłowości, ale także ogromnego wysiłku i zaangażowania. Każda kreacja okazała się unikatowa, dlatego Komisja Konkursowa miała bardzo trudne zadanie. Oceniano: zgodność stroju z tematem, twórcze podejście do tematu, sposób prezentacji, różnorodność wykorzystanych materiałów oraz opis.  Uczestnicy pokazu udowodnili, że ekologia i moda mogą iść w parze. W czasie konkursu panowała miła, wesoła i pełna życzliwości atmosfera.

Komisja Konkursowa

Komisja konkursowa obradowała w trzyosobowym składzie:

 • Pani Lucyna Citak – Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko,
 • Pani Patrycja Drożdż – Główny Księgowy,
 • Pan Paweł Czepielik – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku.

Jurorzy podkreślili bardzo wysoki poziom konkursu.

 Zwycięzcy

Zwycięzcami w kategorii I (dzieci 3-4 letnie) zostały:

 • I miejsce – Ada Stachoń – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku,
 • II miejsce – Amelia Majerska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jazowsku,
 • III miejsce –  Przemysław Kulig – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku.

 Zwycięzcami w kategorii II (dzieci 5-6 letnie) zostały:

 • I miejsce – Małgorzata Krzyśko – Szkoła Podstawowa w Zagorzynie,
 • II miejsce – Oliwia Gromala – Szkoła Podstawowa w Maszkowicach,
 • III miejsce – Judyta Pustułka – Szkoła Podstawowa w Łącku.

Nagrody i dyplomy wręczyła Pani Lucyna Citak, Dyrektor SCUW w Łącku i Pani Janina Bochniarz, Dyrektor ZSP w Czarnym Potoku.

Podziękowania

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Czarnego Potoka przygotowały i ufundowały poczęstunek dla uczestników konkursu,  natomiast poczęstunek dla gości przygotowała Pani Katarzyna Nowak.

Sponsorami nagród w konkursie byli:

 • Schwander Polska sp. z o. o. Spółka Komandytowa, Podegrodzie,
 • Urząd Gminy Łącko,
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom, ich Rodzicom i Opiekunom oraz Szkołom i Przedszkolom Gminy Łącko za udział w konkursie. Wszystkim gratulujemy wspaniałych strojów i prezentacji. Dziękujemy Komisji Konkursowej, Sponsorom i wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie konkursu.