W niedzielę 12 maja 2024 r. w Gminie Łącko miało miejsce wielkie doroczne Święto – Kwitnącej Jabłoni. Od kilkunastu lat uczestniczy w tej imprezie nasz Zespół Folklorystyczny „Czarny Potoczek”.

„Czarny Potoczek” wziął udział w przemarszu korowodu do Amfiteatru na Jeżowej. Następnie Zespół uczestniczył w uroczystym otwarciu Święta. Stuosobowy chór połączonych zespołów dziecięcych i Zewu Gór, pod dyrygenturą pana Marcina Wnęka, zaśpiewał „Poloneza majowego” (słowa: Stanisław Wąchała, opracowanie muzyczne: Stefan Franczyk). Oczywiście nie zabrakło występu „Czarnego Potoczka”. Występ – jak zawsze przepiękny – przygotowany został pod kierunkiem pani Marty Cedzidło i pana Mirosława Hejmeja. Nasz Zespół – w oryginalnych lachowskich strojach pięknie wyróżnia się wśród górali łąckich, świadcząc o różnorodności naszej kultury.