W niedzielę 26 maja nasz Zespół Folklorystyczny „Czarny Potoczek”, wraz z instruktorami: panią Martą Cedzidło oraz panem Mirosławem Hejmejem, uczestniczył w uroczystej Mszy Świętej Prymicyjnej Księdza Benedykta Mikulca. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że Ksiądz Prymicjant jest absolwentem naszej Szkoły Podstawowej oraz byłym członkiem Zespołu „Czarny Potoczek”. Uczennice i uczniowie ubrani w piękne lachowskie stroje wprowadzali do kościoła, a po Mszy Świętej wyprowadzali Księdza Prymicjanta, otaczając Go oraz Jego Rodziców niesionym przez siebie wieńcem. Dzieci wręczyły również Księdzu Benedyktowi pamiątkowy upominek – stułę z motywem lachowskim oraz lachowski kapelusz. Następnie Zespół występował podczas przyjęcia prymicyjnego.