Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursach prewencyjnych organizowanych przez KRUS, a skierowanych do szkół z terenów wiejskich: w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci oraz V Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym.

Celem tych konkursów jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa na wsiach, szczególnie podczas różnych prac związanych z rolnictwem.

Prace plastyczne wykonały, pod kierunkiem pani Marty Cedzidło: Roksana Plata (kl. VII), Magdalena Błaszczyk (kl. V), Julia Patynowska (kl. V), Edyta Hejmej (kl. III) i Łucja Mrówka (kl. III). Natomiast rymowanki ułożyła, pod kierunkiem pani Urszuli Kowal, Aleksandra Nowak (kl. IV).

Dziękujemy za udział!