W przedostatni dzień roku szkolnego przyszedł już czas na podsumowanie pracy.

Pani dyrektor Janina Bochniarz przedstawiła rankingi klas według wyników nauczania, zachowania oraz frekwencji. Wręczone zostały nagrody za wzorową frekwencję – a otrzymały je Rita Nowak z kl. I oraz Wiktoria Iskra z kl. VII.

Następnie pani Urszula Kowal i pani Elżbieta Krawczyk przypomniały wycieczki, konkursy oraz różne akcje i projekty, w których braliśmy udział przez cały rok szkolny.

Pan Jan Mrówka, nauczyciel wychowania fizycznego podsumował zawody sportowe oraz – wraz z panią dyrektor – wręczył puchar dla Najlepszego Sportowca Roku Szkolnego 2023/2024; a została nim Maria Piksa z klasy V za wybitne osiągnięcia sportowe. Wręczono również medale dla pozostałych zawodniczek i zawodników, którzy godnie i nieraz także z sukcesami reprezentowali naszą szkołę w różnych zawodach sportowych.

Podsumowano również pracę Samorządu Uczniowskiego. Opiekun, pani Barbara Kościółek przedstawiła sprawozdanie z działalności SU oraz wnioski do dalszej pracy. Wręczyła ponadto dyplomy za szczególne zaangażowanie w pracę Samorządu – a otrzymały je uczennice klasy VIII: Maria Błaszczyk, Julia Mikulec, Zofia Mikulec, Julia Patynowska, Gabriela Stachoń i Kinga Wierzycka.

Następnie pani Urszula Kowal jako Opiekun Szkolnego Koła Caritas, przedstawiła podsumowanie działalności tego Koła i wręczyła podziękowania najbardziej zaangażowanym w pracę wolontariacką uczennicom i uczniom.

Przyszedł również czas na podsumowanie pracy Szkolnego Zespołu Regionalnego „Czarny Potoczek”. Instruktorka Zespołu, pani Marta Cedzidło, dziękując za ogrom pracy, wręczyła dzieciom występującym w Zespole dyplomy oraz słodkie upominki.

Podsumowano również działalność szkolnej biblioteki. Nauczyciel bibliotekarz, pani Aneta Gaborek wręczyła nagrody dla najlepszych czytelników: z klas I-III najlepszą czytelniczką okazała się Łucja Mrówka (kl.III), a z klas I-VIII – Julia Mikulec (kl. VIII).

Na koniec uroczystości nauczycielka techniki, pani Barbara Kościółek, wręczyła uczniom klasy IV karty rowerowe, gratulując pomyślnie zdanego egzaminu i życząc bezpiecznej jazdy na rowerze. Należy podkreślić, że wszyscy uczniowie klasy IV pozytywnie zdali egzamin.

Pani dyrektor przypomniała jeszcze zasady bezpieczeństwa podczas wakacji. Ciąg dalszy podsumowań w zakończenie roku szkolnego.

Nagrody ufundowała Rada Rodziców Szkoły.