W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy” (edycja IV)

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023 / 2024 (pkt. 1, 2, 4, 8, 10).

Główne cele projektu to:

  • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele)
  • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej
  • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób
  • ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Szkolny koordynator projektu:

p. Barbara Kościółek.

 

Plakat informacyjny o projekcie "Z kulturą mi do twarzy". Organizator: Przedszkole Niepubliczne Plastuś w Inowrocławiu. Autorzy projektu to: Paulina Berkowska nauczycielka z Przedszkola Niepublicznego Piastuś w Inowrocławiu, Mariusz Berkowski nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. Rodu Piastów w Tupadłach oraz instruktor zajęć muzycznych w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu. Na plakacie cele projektu - podobne jak umieszczone na naszej stronie powyżej plakatu. Patronat honorowy: Minister Edukacji i Nauki Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Prezydent Miasta Inowrocławia Gmina Inowrocław Serce Kujaw zachodnich Czasopismo Bliżej Przedszkola